Blog

Wijziging in Wettelijk minimumloon per 1 juli 2018

Elk jaar wordt het wettelijk minimumloon op twee momenten verhoogd, op 1 januari en op 1 juli.

Lees meer

Vakantiewerk

Het schooljaar is alweer afgelopen. Veel jongeren willen graag een vakantiebaantje. Als werkgever kun je met minderjarige werknemers, jonger dan 18 jaar, een arbeidsovereenkomst sluiten.

Lees meer

Wijziging in Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018

Met ingang van 1 januari 2018 is de hoofdregel dat er voor elk gewerkt uur minstens het wettelijk minimumloon uitbetaald dient te worden.

Lees meer

Wet Aanpak Schijnconstructies – WAS

De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is per 1 januari 2017 aangescherpt.

Lees meer

Lage-inkomensvoordeel – LIV

Met ingang van 1 januari 2017 is het lage-inkomensvoordeel in werking getreden.

Lees meer

Loonkostenvoordeel – LKV

Met ingang van 1 januari 2018 worden de premiekortingen vervangen door de loonkostenvoordelen.

Lees meer

Jeugd Lage-inkomensvoordeel – Jeugd LIV

Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen is per 1 juli 2017 flink verhoogd.

Lees meer

Betaald verlof

Werknemers hebben recht op een aantal vormen van verlof. Het recht op de meeste vormen van verlof is geregeld in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO).

Lees meer

Wat is een directeur grootaandeelhouder, kortweg DGA?

Een directeur grootaandeelhouder (DGA) is de statutaire bestuurder van de vennootschap en is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen als tevens aan een van de volgende voorwaarden voldaan is:

Lees meer

Wat is de gebruikelijkloonregeling?

De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een aanmerkelijkbelanghouder, dus ook de DGA, wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid.

Lees meer

Onbetaald verlof

Sommige vormen van onbetaald verlof zijn geregeld in de wet, de meesten zijn dat niet. Vaak zijn er in het CAO nog andere regels opgesteld.

Lees meer