Jeugd Lage-inkomensvoordeel – Jeugd LIV

Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen is per 1 juli 2017 flink verhoogd. Ter compensatie van deze verhoging is er per 1 januari 2018 voor deze leeftijdscategorie ook een lage-inkomensvoordeel ingevoerd, namelijk het jeugd lage-inkomensvoordeel.

Voorwaarden voor het Jeugd LIV

Als werkgever kom je voor deze tegemoetkoming in aanmerking, wanneer er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • de werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen;
  • de werknemer heeft een gemiddeld uurloon dat op of net boven het wettelijk minimumloon voor zijn/haar leeftijd ligt.
  • de werknemer is op 31 december van het voorgaande jaar 18, 19, 20, of 21 jaar oud.
Hoogte uurloon

De precieze bedragen per leeftijd worden nog vastgesteld. Zodra deze bekend zijn, zullen wij ze ook publiceren op onze website.

Peildatum 31 december

De leeftijd van de werknemer op 31 december 2017 wordt gebruikt voor de berekening van het Jeugd LIV voor 2018.

Hoogte van het Jeugd LIV
Leeftijd op 31 december 2017Jeugd LIV per werknemer per verloond uurMaximale Jeugd LIV per werknemer per jaar
18€ 0,23€ 478,40
19€ 0,28€ 582,40
20€ 1,02€ 2.121,60
21€ 1,58€ 3.286,40

 

Wat moet ik doen om het Jeugd LIV te ontvangen?

Zolang de loonaangifte elke maand wordt ingediend, zijn geen aparte acties nodig voor jou als werkgever om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming.

Het UWV haalt de benodigde gegevens uit de polisadministratie en beoordeeld op basis daarvan voor welke werknemers je als werkgever recht hebt op het Jeugd LIV.

Als blijkt dat je in 2018 recht hebt op het Jeugd LIV wordt deze uitbetaald in september 2019.

De procedure gaat als volgt:

  • Voor 15 maart 2019 ontvang je een voorlopige berekening van het UWV welke is gebaseerd op de loonaangiften over 2018 die tot en met 31 januari 2019 zijn ingediend.
  • Tot en met 1 mei 2019 kunnen correcties over 2018 ingediend worden. Deze correcties worden meegenomen in de definitieve berekening.
  • Voor 1 augustus 2019 worden de definitieve berekeningen verstuurd door de Belastingdienst.
  • De uitbetaling vindt uiterlijk op 12 september 2019 plaats door de Belastingdienst.

WePayroll kan assisteren in de controle van de voorlopige berekening en eventuele correcties doorgeven richting de Belastingdienst, indien gewenst.

Wat als mijn werknemer onder de voorwaarden valt van het LKV en het LIV?
  • Indien het LKV even hoog of hoger is dan het LIV, dan wordt het LKV uitbetaald.
  • Indien het LKV lager is dan het LIV, wordt het LIV uitbetaald.
Wat als mijn werknemer onder de voorwaarden valt van het LKV en het Jeugd LIV?
  • Dan worden beide tegemoetkomingen uitbetaald.

Indien er nog verdere vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op via e-mail support@wepayroll.com of telefonisch via 040 842 1635.

Bronnen: Rijksoverheid, Rendement

De 30% regeling tijdens garden leave

Vrijgesteld zijn van werk, in afwachting van het aflopen van het dienstverband, oftewel met garden leave gaan, in combinatie met het toepassen van de 30% regeling. Hoe zit dat?

Lees meer

Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof. De uitkering bedraagt 70% van het (max)dagloon, rekening houdend met het maximum dagloon van 232,90 euro (2022).

Lees meer

De 30% Regeling

De 30%-regeling houdt in dat de Nederlandse werkgever aan buitenlandse werknemers tot een maximum van 30% van het belastbaar loon inclusief vergoedingen kan verstrekken als onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten.

Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

Het wettelijk minimumloon wijzigt twee maal per jaar. Vanaf januari 2021 zijn dit de minimum bedragen die je als werkgever dient te hanteren

Lees meer

Reiskostenregeling per oktober 2021

Vanaf oktober 2021 gaat de regeling voor een onbelaste vaste reiskostenvergoeding veranderen. Dit kán gevolgen hebben voor uw werknemers, maar dit is niet per definitie het geval. Hoe zit dat?

Lees meer

Thuiswerken in het buitenland

In coronatijd wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken. Wanneer een medewerker besluit dit niet in Nederland te doen, maar in een ander land, kan dit gevolgen hebben voor zowel werknemer als werkgever.

Lees meer

Vrije ruimte WKR 2021 naar 3%

De vrije ruimte van de werkkostenregeling gaat ook voor het jaar 2021 tijdelijk omhoog naar 3% over de eerste € 400.000. Dit is onderdeel van de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket.

Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2021

Het wettelijk minimumloon wijzigt twee maal per jaar. Vanaf januari 2021 zijn dit de minimum bedragen die je als werkgever dient te hanteren

Lees meer

De Wet arbeidsmarkt in balans definitief per 1 januari 2020

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) treedt definitief op 1 januari 2020 in werking. De Eerste Kamer heeft met de WAB ingestemd.

Lees meer

Compensatie transitievergoeding

Zowel vaste en tijdelijke werknemers hebben recht op een transitievergoeding wanneer ze 2 jaar of langer in dienst zijn geweest.

Lees meer

No-deal Brexit

Op 12 april 2019 zal duidelijk worden wat het Verenigd Koninkrijk besluit te doen.

Lees meer

Bijtelling auto op basis van fiscale waarde

Met ingang van 1 januari 2019 dient het bijtellingspercentage berekend te worden op basis van de fiscale waarde van de auto.

Lees meer

Heffingskortingen per 1 januari 2019

Heffingskortingen bestaan uit een belasting- en premiedeel. Het belastingdeel van de heffingskortingen wordt loonheffingskorting genoemd.

Lees meer

Stagiair wordt werknemer

Een stagiair kan in een normale of fictieve dienstbetrekking zijn bij de werkgever.

Lees meer

Prinsjesdag 2018

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de plannen weer bekend gemaakt voor het komend jaar.