Stagiair wordt werknemer

Een stagiair kan in een normale of fictieve dienstbetrekking zijn bij de werkgever.

Wanneer een stagiair een reeële beloning ontvangt, oftewel het wettelijk minimum (jeugd) loon, is hij/zij in echte dienstbetrekking. Dit houdt dus in dat de stagiair is verzekerd voor alle werknemersverzekeringen en dat er een premieplicht bestaat voor de werkgever.

Wanneer een stagiair een vergoeding ontvangt, is hij/zij in fictieve dienstbetrekking. De stagiair is in dit geval alleen verzekerd voor de Ziektewet en de Wet Wajong. De werkgever dient loonheffing in te houden en af te dragen en de Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet af te dragen. Onder bepaalde voorwaarde heeft de stagiair recht op een uitkering. Het UWV kan hier meer informatie over geven.

Het komt vaak voor dat een stagiair na einde van de stage in dienst treedt bij de werkgever als werknemer.

Indien dit gebeurt in hetzelfde kalenderjaar dat er stage is gelopen, is de werknemer verzekerd voor alle werknemersverzekeringen vanaf de eerste stagedag. Er wordt namelijk geen onderscheid gemaakt tussen deels en geheel verzekerd in de Wet financiering sociale verzekeringen artikel 16 en 17 (Wfsv), waardoor er in deze specifieke situatie een inhaaleffect ontstaat. In de periodes/tijdvakken dat er stage is gelopen was er sprake van premieloon. Hoewel een stagiair alleen verzekerd is voor de Ziektewet, blijft het premieloon voor alle werknemersverzekeringen.

 

Bron: Belastingdienst.nl

De 30% regeling tijdens garden leave

Vrijgesteld zijn van werk, in afwachting van het aflopen van het dienstverband, oftewel met garden leave gaan, in combinatie met het toepassen van de 30% regeling. Hoe zit dat?

Lees meer

Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof. De uitkering bedraagt 70% van het (max)dagloon, rekening houdend met het maximum dagloon van 232,90 euro (2022).

Lees meer

De 30% Regeling

De 30%-regeling houdt in dat de Nederlandse werkgever aan buitenlandse werknemers tot een maximum van 30% van het belastbaar loon inclusief vergoedingen kan verstrekken als onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten.

Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

Het wettelijk minimumloon wijzigt twee maal per jaar. Vanaf januari 2021 zijn dit de minimum bedragen die je als werkgever dient te hanteren

Lees meer

Reiskostenregeling per oktober 2021

Vanaf oktober 2021 gaat de regeling voor een onbelaste vaste reiskostenvergoeding veranderen. Dit kán gevolgen hebben voor uw werknemers, maar dit is niet per definitie het geval. Hoe zit dat?

Lees meer

Thuiswerken in het buitenland

In coronatijd wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken. Wanneer een medewerker besluit dit niet in Nederland te doen, maar in een ander land, kan dit gevolgen hebben voor zowel werknemer als werkgever.

Lees meer

Vrije ruimte WKR 2021 naar 3%

De vrije ruimte van de werkkostenregeling gaat ook voor het jaar 2021 tijdelijk omhoog naar 3% over de eerste € 400.000. Dit is onderdeel van de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket.

Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2021

Het wettelijk minimumloon wijzigt twee maal per jaar. Vanaf januari 2021 zijn dit de minimum bedragen die je als werkgever dient te hanteren

Lees meer

De Wet arbeidsmarkt in balans definitief per 1 januari 2020

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) treedt definitief op 1 januari 2020 in werking. De Eerste Kamer heeft met de WAB ingestemd.

Lees meer

Compensatie transitievergoeding

Zowel vaste en tijdelijke werknemers hebben recht op een transitievergoeding wanneer ze 2 jaar of langer in dienst zijn geweest.

Lees meer

No-deal Brexit

Op 12 april 2019 zal duidelijk worden wat het Verenigd Koninkrijk besluit te doen.

Lees meer

Bijtelling auto op basis van fiscale waarde

Met ingang van 1 januari 2019 dient het bijtellingspercentage berekend te worden op basis van de fiscale waarde van de auto.

Lees meer

Heffingskortingen per 1 januari 2019

Heffingskortingen bestaan uit een belasting- en premiedeel. Het belastingdeel van de heffingskortingen wordt loonheffingskorting genoemd.

Lees meer

Prinsjesdag 2018

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de plannen weer bekend gemaakt voor het komend jaar.

Lees meer

Wijziging in Wettelijk minimumloon per 1 juli 2018

Elk jaar wordt het wettelijk minimumloon op twee momenten verhoogd, op 1 januari en op 1 juli.