Heffingskortingen per 1 januari 2019

Heffingskortingen bestaan uit een belasting- en premiedeel. Het belastingdeel van de heffingskortingen wordt loonheffingskorting genoemd.

Per 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland recht op de volledige heffingskortingen, dus zowel het belasting- en premiedeel.

Niet-inwoners van Nederland hebben alleen recht op het premiedeel van de heffingskortingen, wanneer zij verzekerd zijn voor de volksverzekeringen.

Vóór 1 januari 2019 had iedereen recht op de volledige heffingskortingen wanneer hij/zij werknemer was voor de loonbelasting. Deze verandering heeft dus veel effect op de werknemers die niet-inwoners van Nederland zijn.

Bij werknemers die zowel in Nederland als in het buitenland wonen en/of verblijven, is het niet altijd duidelijk of zij inwoner of niet-inwoner van Nederland zijn. Als het sociale en economische leven van de werknemer zich in Nederland afspeelt dat niet van tijdelijke aard is, is de werknemer inwoner van Nederland. De werkgever dient te beoordelen of de werknemer concrete stappen heeft gezet om zich te willen vestigen.

Voor de arbeidskorting geldt een uitzondering op de regel: werknemers die inwoner zijn van een land van de landenkring hebben wel recht op het belastingdeel van de arbeidskorting.

Welke landen tot de landenkring behoren vind je in het handboek loonheffingen van de Belastingdienst.

Inwoners van België hebben naast de arbeidskorting ook recht op het belastingdeel van de algemene heffingskorting. Bij de loonberekening mag al rekening gehouden met de algemene heffingskorting. Echter indien deze werknemer een voorlopige aanslag gaat aanvragen, zal hij/zij deze korting dubbel ontvangen. Dit heeft als gevolg dat het te veel ontvangen bedrag via de aangifte inkomstenbelasting weer terugbetaald dient te worden.

Daarom zullen wij geen rekening houden met de algemene heffingskorting voor de Belgische inwoners in de loonberekening, aangezien de werknemer dit zelf via de aangifte inkomstenbelasting kan terugkrijgen.

 

Bron: Belastingdienst, Forum Salaris

De 30% regeling tijdens garden leave

Vrijgesteld zijn van werk, in afwachting van het aflopen van het dienstverband, oftewel met garden leave gaan, in combinatie met het toepassen van de 30% regeling. Hoe zit dat?

Lees meer

Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof. De uitkering bedraagt 70% van het (max)dagloon, rekening houdend met het maximum dagloon van 232,90 euro (2022).

Lees meer

De 30% Regeling

De 30%-regeling houdt in dat de Nederlandse werkgever aan buitenlandse werknemers tot een maximum van 30% van het belastbaar loon inclusief vergoedingen kan verstrekken als onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten.

Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

Het wettelijk minimumloon wijzigt twee maal per jaar. Vanaf januari 2021 zijn dit de minimum bedragen die je als werkgever dient te hanteren

Lees meer

Reiskostenregeling per oktober 2021

Vanaf oktober 2021 gaat de regeling voor een onbelaste vaste reiskostenvergoeding veranderen. Dit kán gevolgen hebben voor uw werknemers, maar dit is niet per definitie het geval. Hoe zit dat?

Lees meer

Thuiswerken in het buitenland

In coronatijd wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken. Wanneer een medewerker besluit dit niet in Nederland te doen, maar in een ander land, kan dit gevolgen hebben voor zowel werknemer als werkgever.

Lees meer

Vrije ruimte WKR 2021 naar 3%

De vrije ruimte van de werkkostenregeling gaat ook voor het jaar 2021 tijdelijk omhoog naar 3% over de eerste € 400.000. Dit is onderdeel van de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket.

Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2021

Het wettelijk minimumloon wijzigt twee maal per jaar. Vanaf januari 2021 zijn dit de minimum bedragen die je als werkgever dient te hanteren

Lees meer

De Wet arbeidsmarkt in balans definitief per 1 januari 2020

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) treedt definitief op 1 januari 2020 in werking. De Eerste Kamer heeft met de WAB ingestemd.

Lees meer

Compensatie transitievergoeding

Zowel vaste en tijdelijke werknemers hebben recht op een transitievergoeding wanneer ze 2 jaar of langer in dienst zijn geweest.

Lees meer

No-deal Brexit

Op 12 april 2019 zal duidelijk worden wat het Verenigd Koninkrijk besluit te doen.

Lees meer

Bijtelling auto op basis van fiscale waarde

Met ingang van 1 januari 2019 dient het bijtellingspercentage berekend te worden op basis van de fiscale waarde van de auto.

Lees meer

Stagiair wordt werknemer

Een stagiair kan in een normale of fictieve dienstbetrekking zijn bij de werkgever.

Lees meer

Prinsjesdag 2018

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de plannen weer bekend gemaakt voor het komend jaar.

Lees meer

Wijziging in Wettelijk minimumloon per 1 juli 2018

Elk jaar wordt het wettelijk minimumloon op twee momenten verhoogd, op 1 januari en op 1 juli.