No-deal Brexit

Op 12 april 2019 zal duidelijk worden wat het Verenigd Koninkrijk besluit te doen. Er zijn vier verschillende situaties mogelijk:

  • het akkoord wordt goedgekeurd.
  • het akkoord wordt niet goedgekeurd en het Verenigd Koninkrijk verlaat de EU toch (no-deal).
  • er wordt opnieuw uitstel aangevraagd.
  • er wordt afgezien van de Brexit.

De Belastingdienst heeft al een overgangsregeling aangekondigd op het moment dat er een no-deal Brexit komt voor de werknemers die woonachtig zijn in het Verenigd Koninkrijk en werkzaam zijn in Nederland.

De betreffende werknemers hebben in maart 2019 een brief ontvangen van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) welke als tijdelijke werk- en verblijfsvergunning geldt tot 1 juli 2020. Indien de Brexit op 12 april 2019 doorgaat, dienen nieuwe werknemers vanaf dat moment een geldige werk- en verblijfsvergunning te hebben. Indien zij dit niet hebben, zal het anoniementarief toegepast moeten worden.

Het belastingverdrag met het Verenigd Koninkrijk blijft bestaan. Indien de Brexit of no-deal Brexit doorgaat, hebben werknemers per 1 januari 2020 geen recht meer op de arbeidskorting. Dit houdt in dat vanaf 1 januari 2020 de loonbelastingtabel voor een derde land moet worden toegepast.

Pensioenpremies mogen tot 1 januari 2020 in mindering worden gebracht op het brutoloon. Na deze datum dient er opnieuw goedkeuring gevraagd te worden bij de Belastingdienst. 

Vanaf 1 januari 2020 hebben werkgevers geen recht meer op afdrachtvermindering speur en ontwikkelingswerk voor werkzaamheden verricht in het Verenigd Koninkrijk.

Afdrachtvermindering voor zeevaart zal per 1 januari 2020 dalen naar 10%.

 

Update 11 april 2019:

De Brexit is opnieuw uitgesteld tot 1 november 2019.

Het is mogelijk dat het Verenigd Koninkrijk eerder de EU verlaat, maar uiterlijk op 31 oktober 2019 dient er een beslissing te worden gemaakt.

 

Bron: Rendement.nl

De 30% regeling tijdens garden leave

Vrijgesteld zijn van werk, in afwachting van het aflopen van het dienstverband, oftewel met garden leave gaan, in combinatie met het toepassen van de 30% regeling. Hoe zit dat?

Lees meer

Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof. De uitkering bedraagt 70% van het (max)dagloon, rekening houdend met het maximum dagloon van 232,90 euro (2022).

Lees meer

De 30% Regeling

De 30%-regeling houdt in dat de Nederlandse werkgever aan buitenlandse werknemers tot een maximum van 30% van het belastbaar loon inclusief vergoedingen kan verstrekken als onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten.

Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

Het wettelijk minimumloon wijzigt twee maal per jaar. Vanaf januari 2021 zijn dit de minimum bedragen die je als werkgever dient te hanteren

Lees meer

Reiskostenregeling per oktober 2021

Vanaf oktober 2021 gaat de regeling voor een onbelaste vaste reiskostenvergoeding veranderen. Dit kán gevolgen hebben voor uw werknemers, maar dit is niet per definitie het geval. Hoe zit dat?

Lees meer

Thuiswerken in het buitenland

In coronatijd wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken. Wanneer een medewerker besluit dit niet in Nederland te doen, maar in een ander land, kan dit gevolgen hebben voor zowel werknemer als werkgever.

Lees meer

Vrije ruimte WKR 2021 naar 3%

De vrije ruimte van de werkkostenregeling gaat ook voor het jaar 2021 tijdelijk omhoog naar 3% over de eerste € 400.000. Dit is onderdeel van de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket.

Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2021

Het wettelijk minimumloon wijzigt twee maal per jaar. Vanaf januari 2021 zijn dit de minimum bedragen die je als werkgever dient te hanteren

Lees meer

De Wet arbeidsmarkt in balans definitief per 1 januari 2020

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) treedt definitief op 1 januari 2020 in werking. De Eerste Kamer heeft met de WAB ingestemd.

Lees meer

Compensatie transitievergoeding

Zowel vaste en tijdelijke werknemers hebben recht op een transitievergoeding wanneer ze 2 jaar of langer in dienst zijn geweest.

Lees meer

Bijtelling auto op basis van fiscale waarde

Met ingang van 1 januari 2019 dient het bijtellingspercentage berekend te worden op basis van de fiscale waarde van de auto.

Lees meer

Heffingskortingen per 1 januari 2019

Heffingskortingen bestaan uit een belasting- en premiedeel. Het belastingdeel van de heffingskortingen wordt loonheffingskorting genoemd.

Lees meer

Stagiair wordt werknemer

Een stagiair kan in een normale of fictieve dienstbetrekking zijn bij de werkgever.

Lees meer

Prinsjesdag 2018

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de plannen weer bekend gemaakt voor het komend jaar.

Lees meer

Wijziging in Wettelijk minimumloon per 1 juli 2018

Elk jaar wordt het wettelijk minimumloon op twee momenten verhoogd, op 1 januari en op 1 juli.