Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers in Nederland recht op 9 weken (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof.

Hoe hoog is het ouderschapsverlof?

Ouders krijgen van 2 augustus voor 9 weken ouderschapsverlof een uitkering van het UWV. De uitkering is 70% van hun dagloon, rekening houdend met het maximum dagloon van 232,90 euro (2022).

De werkgever kan ervoor kiezen dit aan te vullen. Indien er een CAO van toepassing is, raadpleeg deze dan om te kijken of er collectieve afspraken gemaakt zijn binnen de branche over het aanvullen van de uitkering.

Voorwaarden

  • Het verlof dient volledig opgenomen te worden in het eerste levensjaar van het kind.
  • Als beiden ouders werken, hebben beide ouders recht op betaald ouderschapsverlof
  • Werkgevers kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor de werknemers die betaald ouderschapsverlof opnemen.
  • Als u de uitkering in 1 keer wilt ontvangen, doet u een aanvraag nadat uw werknemer het hele verlof heeft opgenomen. Deze aanvraag is ook meteen het betaalverzoek voor de hele uitkering.
  • Als u de uitkering in delen wilt ontvangen, dan doet u een aanvraag met het eerste betaalverzoek nadat uw werknemer een deel van het verlof heeft opgenomen. Hierna kunt u nog maximaal 2 betaalverzoeken indienen. Denk eraan dat u het tweede en derde verzoek pas kunt indienen nadat de aanvraag van het eerste betaalverzoek is goedgekeurd.

 

Betaald ouderschapsverlof voor kinderen geboren vóór 2 augustus 2022

Het ouderschapsverlof geldt ook voor ouders die vóór de invoering van de wet een kind hebben gekregen. Het kind moet op 2 augustus 2022 jonger dan 1 jaar zijn. Ook moeten ouders op dat moment werknemer zijn, en niet al 26x de wekelijkse arbeidsduur aan onbetaald ouderschapsverlof hebben opgenomen.

Ook in deze situatie geldt dat alleen betaald ouderschapsverlof opgenomen kan worden in het eerste levensjaar.

 

Werknemer wordt ziek

Het betaald ouderschapsverlof loopt in deze situatie gewoon door.

U en uw werknemer kunnen wel afspreken om het ouderschapsverlof op een ander moment verder op te nemen. U hoeft de wijziging in de opname van het verlof niet door te geven aan UWV.

Volledig ziek:

Als uw werknemer volledige ziek is dan kan deze geen betaald ouderschapsverlof opnemen. Het verlof kan namelijk pas ingaan als de werknemer weer (gedeeltelijk) kan werken. Bij ziekte blijft u het loon van uw werknemer doorbetalen.

Gedeeltelijk aan het werk:

U kunt een uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen als uw werknemer gedeeltelijk gaat werken tijdens de ziekte. Uw werknemer moet dan wel binnen 1 jaar na de geboorte van het kind weer gaan werken en het betaald ouderschapsverlof opnemen. Of binnen 1 jaar na opname van het kind in het gezin bij adoptie of pleegzorg. U kunt alleen een uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen voor de dagen of uren dat uw werknemer niet ziek is.

 

In- en uitdienst bij betaald ouderschapsverlof:

 Een werknemer mag het aantal weken betaald ouderschapsverlof waar hij nog recht op heeft meenemen naar zijn nieuwe werkgever.

Uitdienst:

De rest van het verlof neemt uw werknemer op bij een nieuwe werkgever. Uw werknemer overlegt en regelt dit zelf met de nieuwe werkgever. UWV betaalt de uitkering dan rechtstreeks aan de werknemer.

Als uw werknemer daarom vraagt bent u verplicht een verklaring af te geven waaruit blijkt op hoeveel weken betaald en onbetaald ouderschapsverlof uw werknemer nog recht heeft.

 

Indienst:

Nadat uw nieuwe werknemer (een gedeelte van) het overgebleven verlof bij u heeft opgenomen dient u voor dit vervolgverlof een betaalverzoek in. U hoeft geen aanvraag voor het verlof te doen.

 

 

Voor meer informatie neem dan contact op met WePayroll via 040-8421635 of support@wepayroll. Wij helpen je graag!

Bron: Rijksoverheid en Uwv.nl

#WeLoveYourPayroll

De 30% regeling tijdens garden leave

Vrijgesteld zijn van werk, in afwachting van het aflopen van het dienstverband, oftewel met garden leave gaan, in combinatie met het toepassen van de 30% regeling. Hoe zit dat?

Lees meer

De 30% Regeling

De 30%-regeling houdt in dat de Nederlandse werkgever aan buitenlandse werknemers tot een maximum van 30% van het belastbaar loon inclusief vergoedingen kan verstrekken als onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten.

Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

Het wettelijk minimumloon wijzigt twee maal per jaar. Vanaf januari 2021 zijn dit de minimum bedragen die je als werkgever dient te hanteren

Lees meer

Reiskostenregeling per oktober 2021

Vanaf oktober 2021 gaat de regeling voor een onbelaste vaste reiskostenvergoeding veranderen. Dit kán gevolgen hebben voor uw werknemers, maar dit is niet per definitie het geval. Hoe zit dat?

Lees meer

Thuiswerken in het buitenland

In coronatijd wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken. Wanneer een medewerker besluit dit niet in Nederland te doen, maar in een ander land, kan dit gevolgen hebben voor zowel werknemer als werkgever.

Lees meer

Vrije ruimte WKR 2021 naar 3%

De vrije ruimte van de werkkostenregeling gaat ook voor het jaar 2021 tijdelijk omhoog naar 3% over de eerste € 400.000. Dit is onderdeel van de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket.

Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2021

Het wettelijk minimumloon wijzigt twee maal per jaar. Vanaf januari 2021 zijn dit de minimum bedragen die je als werkgever dient te hanteren

Lees meer

De Wet arbeidsmarkt in balans definitief per 1 januari 2020

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) treedt definitief op 1 januari 2020 in werking. De Eerste Kamer heeft met de WAB ingestemd.

Lees meer

Compensatie transitievergoeding

Zowel vaste en tijdelijke werknemers hebben recht op een transitievergoeding wanneer ze 2 jaar of langer in dienst zijn geweest.

Lees meer

No-deal Brexit

Op 12 april 2019 zal duidelijk worden wat het Verenigd Koninkrijk besluit te doen.

Lees meer

Bijtelling auto op basis van fiscale waarde

Met ingang van 1 januari 2019 dient het bijtellingspercentage berekend te worden op basis van de fiscale waarde van de auto.

Lees meer

Heffingskortingen per 1 januari 2019

Heffingskortingen bestaan uit een belasting- en premiedeel. Het belastingdeel van de heffingskortingen wordt loonheffingskorting genoemd.

Lees meer

Stagiair wordt werknemer

Een stagiair kan in een normale of fictieve dienstbetrekking zijn bij de werkgever.

Lees meer

Prinsjesdag 2018

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de plannen weer bekend gemaakt voor het komend jaar.

Lees meer

Wijziging in Wettelijk minimumloon per 1 juli 2018

Elk jaar wordt het wettelijk minimumloon op twee momenten verhoogd, op 1 januari en op 1 juli.