Bijtelling auto op basis van fiscale waarde

Met ingang van 1 januari 2019 dient het bijtellingspercentage berekend te worden op basis van de fiscale waarde van de auto.

Deze methodiek geldt voor elektrische auto's zonder CO2 uitstoot met een eerste toelatingsdatum vanaf 1 januari 2019 en een eerste tenaamstelling vóór 1 januari 2014. Voor de eerste € 50.000 geldt een bijtellingspercentage ter hoogte van 4%. Voor het deel hoger dan € 50.000 geldt een bijtellingspercentage ter hoogte van 25%.

Indien de auto waterstof als brandstof heeft, geldt het bijtellingspercentage van 4% voor de gehele fiscale waarde van de auto.

Voor auto's die in januari tot en met november 2014 voor het eerst tenaamgesteld zijn, geldt het volgende:

4% gedurende 60 maanden en daarna 7% en eventueel voor een deel 25%

De termijn van 60 maanden start op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin de 1e tenaamstelling valt. Zijn de 60 maanden voorbij, dan is de bijtelling voor de resterende maanden in 2019 7% voor zover de grondslag voor de bijtelling € 50.000 of lager is en 25% voor het deel van de grondslag boven € 50.000.

Wat is het verschil tussen datum 1e tenaamstelling en datum 1e toelating?

De datum 1e toelating is de datum waarop het voertuig, waar ook ter wereld, voor het eerst op de weg wordt toegelaten. Vanaf 1 januari 2017 is de datum 1e toelating, naast de CO2-uitstoot, bepalend voor het bijtellingspercentage.

De datum 1e tenaamstelling is de datum waarop het kenteken van de auto voor het eerst in het Nederlandse kentekenregister op naam is gesteld. De datum 1e tenaamstelling bepaalt, naast de CO2-uitstoot, het bijtellingspercentage dat toegepast moet worden voor auto's met een datum 1e toelating vóór 1 januari 2017.  

Meer informatie hierover vind je in het Handboek Loonheffingen 2019.

 

Bronnen: Belastingdienst

Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof. De uitkering bedraagt 70% van het (max)dagloon, rekening houdend met het maximum dagloon van 232,90 euro (2022).

Lees meer

30% Regeling

De 30%-regeling houdt in dat de Nederlandse werkgever aan buitenlandse werknemers tot een maximum van 30% van het belastbaar loon inclusief vergoedingen kan verstrekken als onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten.

Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

Het wettelijk minimumloon wijzigt twee maal per jaar. Vanaf januari 2021 zijn dit de minimum bedragen die je als werkgever dient te hanteren

Lees meer

Reiskostenregeling per oktober 2021

Vanaf oktober 2021 gaat de regeling voor een onbelaste vaste reiskostenvergoeding veranderen. Dit kán gevolgen hebben voor uw werknemers, maar dit is niet per definitie het geval. Hoe zit dat?

Lees meer

Thuiswerken in het buitenland

In coronatijd wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken. Wanneer een medewerker besluit dit niet in Nederland te doen, maar in een ander land, kan dit gevolgen hebben voor zowel werknemer als werkgever.

Lees meer

Vrije ruimte WKR 2021 naar 3%

De vrije ruimte van de werkkostenregeling gaat ook voor het jaar 2021 tijdelijk omhoog naar 3% over de eerste € 400.000. Dit is onderdeel van de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket.

Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2021

Het wettelijk minimumloon wijzigt twee maal per jaar. Vanaf januari 2021 zijn dit de minimum bedragen die je als werkgever dient te hanteren

Lees meer

De Wet arbeidsmarkt in balans definitief per 1 januari 2020

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) treedt definitief op 1 januari 2020 in werking. De Eerste Kamer heeft met de WAB ingestemd.

Lees meer

Compensatie transitievergoeding

Zowel vaste en tijdelijke werknemers hebben recht op een transitievergoeding wanneer ze 2 jaar of langer in dienst zijn geweest.

Lees meer

No-deal Brexit

Op 12 april 2019 zal duidelijk worden wat het Verenigd Koninkrijk besluit te doen.

Lees meer

Heffingskortingen per 1 januari 2019

Heffingskortingen bestaan uit een belasting- en premiedeel. Het belastingdeel van de heffingskortingen wordt loonheffingskorting genoemd.

Lees meer

Stagiair wordt werknemer

Een stagiair kan in een normale of fictieve dienstbetrekking zijn bij de werkgever.

Lees meer

Prinsjesdag 2018

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de plannen weer bekend gemaakt voor het komend jaar.

Lees meer

Wijziging in Wettelijk minimumloon per 1 juli 2018

Elk jaar wordt het wettelijk minimumloon op twee momenten verhoogd, op 1 januari en op 1 juli.

Lees meer

Vakantiewerk

Het schooljaar is alweer afgelopen. Veel jongeren willen graag een vakantiebaantje. Als werkgever kun je met minderjarige werknemers, jonger dan 18 jaar, een arbeidsovereenkomst sluiten.