Loonkostenvoordeel – LKV

Met ingang van 1 januari 2018 worden de premiekortingen vervangen door de loonkostenvoordelen.

Voorwaarden voor de loonkostenvoordelen

Dezelfde voorwaarden voor de premiekortingen gelden voor de loonkostenvoordelen.

Hoogte loonkostenvoordelen
LoonkostenvoordeelBedrag per verloond uurMaximum-bedrag per jaarAantal jaren dat er LKV voor dezelfde werknemer aangevraagd mag worden
Oudere werknemer€ 3,05€ 6.0003
Arbeidsgehandicapte werknemer€ 3,05€ 6.0003
Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden€ 1,01€ 2.0003
Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer€ 3,05€ 6.0001
 
Overgangsregeling premiekorting naar loonkostenvoordeel

Voor premiekorting oudere en arbeidsgehandicapte werknemer dient er in het laatste tijdvak van 2017 in de loonaangifte aangegeven te worden dat er voor een werknemer een premiekorting geldt. Ook het bedrag aan premiekorting dient hierin te staan.

In de aangiften over 2018 dient aangegeven te worden dat er loonkostenvoordeel aangevraagd wordt voor deze werknemers. Correcties kunnen tot 1 mei 2018 worden ingediend.

Voor de werknemers die onder deze overgangsregeling vallen is er geen doelgroepverklaring nodig. Alleen voor de werknemer waarvoor premiekorting oudere werknemer van toepassing is.

Wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor het loonkostenvoordeel?

Voor wat betreft de overgangsregeling hoeft er niets te gebeuren. WePayroll zal ervoor zorgen dat deze overgang goed verloopt.

Indien werknemers aan de voorwaarden voldoen, dien je dat aan te geven bij ons. Wij kunnen er dan voor zorgen dat de juiste gegevens via de loonaangifte bij het UWV en de Belastingdienst terechtkomen. De aanvraag loopt dan via de loonaangifte.

Bestaat het recht op meerdere loonkostenvoordelen voor een werknemer, dan dan zullen wij ze allen aanvragen. Het hoogste loonkostenvoordeel wordt dan uitbetaald.

(LKV ouderen en arbeidsgehandicapten zijn even hoog, alleen LKV ouderen wordt dan uitbetaald.)

Wat als mijn werknemer onder de voorwaarden valt van het LKV en het LIV?

Indien het LKV even hoog of hoger is dan het LIV, dan wordt het LKV uitbetaald.

Indien het LKV lager is dan het LIV, wordt het LIV uitbetaald.

Wat als mijn werknemer onder de voorwaarden valt van het LKV en het Jeugd LIV?

Dan worden beide tegemoetkomingen uitbetaald.

Indien er nog verdere vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op via e-mail support@wepayroll.com of telefonisch via 040 842 1635.

Bronnen: Rijksoverheid, Rendement

Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof. De uitkering bedraagt 70% van het (max)dagloon, rekening houdend met het maximum dagloon van 232,90 euro (2022).

Lees meer

30% Regeling

De 30%-regeling houdt in dat de Nederlandse werkgever aan buitenlandse werknemers tot een maximum van 30% van het belastbaar loon inclusief vergoedingen kan verstrekken als onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten.

Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

Het wettelijk minimumloon wijzigt twee maal per jaar. Vanaf januari 2021 zijn dit de minimum bedragen die je als werkgever dient te hanteren

Lees meer

Reiskostenregeling per oktober 2021

Vanaf oktober 2021 gaat de regeling voor een onbelaste vaste reiskostenvergoeding veranderen. Dit kán gevolgen hebben voor uw werknemers, maar dit is niet per definitie het geval. Hoe zit dat?

Lees meer

Thuiswerken in het buitenland

In coronatijd wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken. Wanneer een medewerker besluit dit niet in Nederland te doen, maar in een ander land, kan dit gevolgen hebben voor zowel werknemer als werkgever.

Lees meer

Vrije ruimte WKR 2021 naar 3%

De vrije ruimte van de werkkostenregeling gaat ook voor het jaar 2021 tijdelijk omhoog naar 3% over de eerste € 400.000. Dit is onderdeel van de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket.

Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2021

Het wettelijk minimumloon wijzigt twee maal per jaar. Vanaf januari 2021 zijn dit de minimum bedragen die je als werkgever dient te hanteren

Lees meer

De Wet arbeidsmarkt in balans definitief per 1 januari 2020

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) treedt definitief op 1 januari 2020 in werking. De Eerste Kamer heeft met de WAB ingestemd.

Lees meer

Compensatie transitievergoeding

Zowel vaste en tijdelijke werknemers hebben recht op een transitievergoeding wanneer ze 2 jaar of langer in dienst zijn geweest.

Lees meer

No-deal Brexit

Op 12 april 2019 zal duidelijk worden wat het Verenigd Koninkrijk besluit te doen.

Lees meer

Bijtelling auto op basis van fiscale waarde

Met ingang van 1 januari 2019 dient het bijtellingspercentage berekend te worden op basis van de fiscale waarde van de auto.

Lees meer

Heffingskortingen per 1 januari 2019

Heffingskortingen bestaan uit een belasting- en premiedeel. Het belastingdeel van de heffingskortingen wordt loonheffingskorting genoemd.

Lees meer

Stagiair wordt werknemer

Een stagiair kan in een normale of fictieve dienstbetrekking zijn bij de werkgever.

Lees meer

Prinsjesdag 2018

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de plannen weer bekend gemaakt voor het komend jaar.

Lees meer

Wijziging in Wettelijk minimumloon per 1 juli 2018

Elk jaar wordt het wettelijk minimumloon op twee momenten verhoogd, op 1 januari en op 1 juli.